Главная Хүндүлүг Тыва Республиканың чурттакчылары!
Хүндүлүг Тыва Республиканың чурттакчылары!
15.07.2019 10:06

yfflsv 2Наадым – малчын ишчилерниң онза күрүне деңнелинде бадылаан байырлал таварыштыр хүндүлүг мал ажыл-агыйының чымыштыг ишчилеринге изиг байыр чедирип тур бис!

Көдээ ишчилерниң кол маадырлары – малчыннарның ачызында республиканың мал-маган ажылы сайзырап, өгбелеривистиң салгалдарынга дамчып берип чоруур тос чүзүн малы өзүп-көвүдеп чоруур.

Хүндүлүг мал ажыл-агыйының ишчилери, Силерге чымыштыг ажыл-чорудулгаңарга чедиишкиннерни, мал-маганыңар онча-менди болурун база ал-бодуңарга быжыг кадыкшылды күзедивис! Чорук-херээңер чогунгур, үүлеңер бүдүнгүр болзун!

Наадым-биле!

Хүндүткел-биле,

Республиканың туберкулезка удур диспансериниң

улуг эмчизи                                                Аяна Делеговна Арапчор