Главная Эрес-омак ажылдаар бис!
Эрес-омак ажылдаар бис!
24.05.2023 08:58

Эртен эрте туруп келгеш,
Эртениң-не зарядкалап,
Ээлгир-ээлгир шимченгештиң,
Эрес-омак ажылдаар бис!

Республиканың туберкулезка удур диспансериниң рентген салбырының ажылдакчылары эртенги сула шимчээшкин-биле ажыл хүнүн эгелеп турар.

#ПротивотуберкулезныйДиспансерТыва
#зарядка
#зож
#Неделя_по