Главная Бичии чаштарга "Элезинниг терапия" ("Песочная терапия")
Бичии чаштарга "Элезинниг терапия" ("Песочная терапия")
24.05.2023 14:22

Республиканың туберкулезка удур диспансерниң бичии уруглар салбырының чаштарынга эмнелгениң клиниктиг психологу Азиймаа Соян сенсорлуг өрээлге "Элезинниг терапия" кичээлдерин эрттирип турар.

Ээлчеглиг кичээлге 4-8 хар назылыг уруглар чырып турар столда тускай элезин-биле ойнап кичээлдээн. Эмнелгеде үр үеде эмнедип турар уругларга психологтуң киээлдери сагыш-сеткилин чиигедип ажылды чорудуп турар.

Азиймаа Соянның демдеглеп турары-биле, элезин-биле терапия уругларның дүвүрелин оожуктурар, саазынга чуруттунары ышкаш эвес, а бир өске дээрзи оларның улуг сонуургал-биле элезинге чуруп турарындан эскерип болур. Элезин уруп каан стол арта чырык-биле чырыдып каан, ынчангаш чаштарның сонуургалы бир тускай.

#ПротивотуберкулезныйДиспансерТыва
#комнатапсихологическойразгрузки
#ПроектБелаяРомашка
#благотворительныйфонд