Главная Республиканың туберкулезка удур албанның көжүп чоруур флюоро-бригадазы Тере-Хөл кожуунда
Республиканың туберкулезка удур албанның көжүп чоруур флюоро-бригадазы Тере-Хөл кожуунда
08.09.2023 16:18

Ыраккы Тере-Хөл кожууннуң чурттакчылары бо хүннерде хөрек шинчилгезин эртип турар.

Демдеглеп каарывыс болза, сентябрь 2-ден 12-ге чедир Республиканың туберкулезка удур диспансерниң көжүп чоруур флюоро-бригадазы чедери берге Тере-Хөл кожуунда чонну шинчилеп турар.

Бо хүнде хөрек шинчилгезин 491 кижи эрткен.

Республиканың туберкулезка удур диспансерниң шимчеп чоруур хөрек шинчиир бригадазы республиканың кожууннарын эргип, сумуларының чонун шинчилеп турар дээрзин сагындарыылыңар.

Чугула! Бир эвес туберкулез аарыы илереттине берзе, дарый эмчиге барып, эрте дээре эмнээшкинни эгелээри чугула. Эмнээшкинни үе-шаанда эгелээн тудум, аарыгны бүрүнү-биле когун үзе эмнээр магадылал улуг.

Кол-ла чүүл – эмнээшкинни үспес, эмчиниң сүмезин сагыыр, бодунуң кадыын база чоок кижилериниң кадыын камнаар!

Кадык болуңар!

#ПротивотуберкулезныйДиспансерТыва
#туберкулезизлечим
#проходитефлюорографию
#дыши_свободно
#Я_здоров