Главная Айтырыг: Организмде туберкулез өөскүдүкчүзү бар кижи (инфицированный) бүрүзү туберкулез аарый бээр бе?
Айтырыг: Организмде туберкулез өөскүдүкчүзү бар кижи (инфицированный) бүрүзү туберкулез аарый бээр бе?
02.04.2024 15:25

Харыы: Кижилерниң ниити санындан, организминде туберкулез өөскүдүкчүзү бар улустан, он дугаар кижи-ле аарый бээр. Оларның хөй кезии кажан-даа туберкулез аарывас, чүге дизе ол улустуң имуннуг системазы инфекцияны кызыгаарлап, аарыгны сайзыраарынга шаптыктаар.

Туберкулез аарыынга, айыыл бөлүүнге хамааржыр уруглар аарый берип болур:

- тарылга албаан уруглар;
- туберкулез аарыг кижи бар өг-бүледе;


- болганчок аарыыр болгаш үр үеде янзы-бүрү халдавырлыг аарыгоар-биле аарыыр уруглар;
- чигир аарыы, рак, ылаңгыя ВИЧ-инфекия, янзы-бүрү органнарның база системаларының хоочураан патологиялыг аарыг уруглар;
- кортикостеродтиг, херелдиг база цитостатиктиг терапия ап турар уруглар;
- чединмес өг-бүлелерден уруглар.

Туберкулез-биле колдуунда тарыттынмаан уруглар, ында-хаая долу эвес вакцинанция алган (БЦЖ сорбузу чок азы 3 мм эвээш).

Туберкулез аарыы-биле аарыычал уругларга эмиг уруглар болгаш бичии уруглар, чүге дизе оларның камгалал системазы (неспецифический и специфический иммунитет) чедир сайзыраваан болур.

#ПротивотуберкулезныйДиспансерТыва
#профилактикатуберкулеза
#вопрос_ответ
#туберкулезизлечим
#айтырыг_харыы