Главная 2024 чылды Тывада Кадыкшыл чылы кылдыр чарлаан
2024 чылды Тывада Кадыкшыл чылы кылдыр чарлаан
17.04.2024 10:16

Кадыкшыл - кижиниң амыдыралында бирги чергениң кол чүүлү. Кадык болур дизе, чүгле кадык чемненир эвес, а кадык амыдыралды чорудары, күш-культура, спортка хандыкшылдыг болуп, база үе-шаанда эртер ужурлуг эмчи шинчилгезин эртип ап турары болур.

Кижи кадыкшылы дээш, чогуур хемчеглерни алыр ужурлуг.

Республиканың туберкулезка удур диспансерниң рентген салбырының ажылдакчылары ажылчын хүннү эртенги сула шимчээшкиннер эгелеп, мага-бодунга омак-сергек болурун хандырып турар. Сула шимчээшкиннер чүгле организмни оттурар эвес, а харын-даа кижиниң сагыш-сеткилиниң хөөнүн көдүрер.

Эртенги шакта сула шимчээшкиннер-биле чаа хүннү эгелээри - шак ол хүннүң эки эртериниң барымдаазы.

#ПротивотуберкулезныйДиспансерТыва
#зож
#ГодЗдоровья_в_Туве
#зарядка